RZESZÓW - pl. Śreniawitów 3   GPS: 50.032477°  22.000636°

W XVII wieku Mikołaj Spytek Lizęga rozpoczął budowę zamku, którą zakończono  około 1620 roku. Fundator nie pozostawił męskiego potomka i zamek drogą mariaży przeszedł w ręce Ostrogskich a następnie Lubomirskich. Jerzy Sebastian Lubomirski, przebudował zamek w drugiej połowie XVII wieku i otoczył go kamiennymi fortyfikacjami bastionowymi. W czasie potopu szwedzkiego, twierdza stała się jednym z ośrodków dowodzenia. Marszałek wielki koronny Hieronim Sebastian Lubomirski z zamku kierował organizacją pospolitego ruszenia. Po wojennej zawierusze, w końcu XVII wieku, obiekt stracił znaczenie militarne i stał się magnacką rezydencją. W XIX wieku z powodu znacznych zniszczeń część budynków zamkowych rozebrano, a w  latach 1903/1906 wzniesiono czworobok budynków administracyjnych z dziedzińcem po środku. Kamienne bastiony oparły się zniszczeniom i rozbiórce. 

Galeria - 2013