SIENIAWA - powiat przeworski   GPS: 50.171347°  22.608748°

Pałac swoje powstanie i rozwój zawdzięcza dwóm wielkim rodom magnackim Sieniawskich i Czartoryskich. Na początku XVIII wieku,  Adam Mikołaj Sieniawski rozpoczął budowę dworu o charakterze obronnym oraz założył  park i wybudował pomarańczarnię. Do końca XVIII wieku obiekt był przebudowywany co najmniej trzykrotnie co zmieniło jego wygląd na luksusowy pałac o kubaturze ponad 200 m³. W 1726 roku zmarł ostatni z męskich potomków rodu Sieniawskich i cały majątek wraz z pałacem odziedziczyła córka Maria Zofia, która poślubiła Augusta Czartoryskiego. Książęca para spędzała lato w Puławach a zimę w Wilanowie, ale mimo iż w Sieniawie bywali tylko okazjonalnie przeznaczyli znaczne środki na rozbudowę i modernizację posiadłości. Około roku 1812, syn Augusta, książę Adam Kazimierz Czartoryski wraz z żoną Izabelą z Flemingów osiedlili się tu na stałe i od tego czasu aż do 1945 roku, pałac zamieszkiwali ich spadkobiercy. W sieniawskim pałacu podczas II wojny światowej były ukryte  obrazy „Dama z Łasiczką” Leonarda da Vinci oraz „Portret Młodzieńca” Rafaela Santi. 

Galeria - 2013