TARNOBRZEG - ul. Sandomierska 27   GPS: 50.579581°  21.676651°

Budowa "Zamku Dzikowskiego” została zapoczątkowana w XV wieku przez ród Tarnowskich herbu Leliwa. W XVII wieku siedziba rodowa została powiększona, najpierw przez Michała Stanisława, a następnie w drugiej połowie tego wieku przez Jana Stanisława Tarnowskiego. Kolejnej przebudowy dokonał Jan Jacek Tarnowski w XVIII wieku. W 1809 roku w wyniku działań wojennych zamek został poważnie uszkodzony i chylił się ku ruinie. Dopiero w 1830 roku senator Jan Feliks Tarnowski, który zamieszkał w Warszawie wyremontował obiekt i przeznaczył go na skarbnicę pamiątek narodowych. 

Galeria - 2011 i 2019