WOLA OCIECKA - powiat ropczycko-sędziszowski   GPS: 50.159214°   21.538342°

W latach trzydziestych XIX wieku Anna z Reyów i Eustachy Romerowie wznieśli murowany dwór, będący siedzibą dla przyszłych pokoleń hrabiowskiej linii rodu. Podczas powstania styczniowego właściciele majątku udzielali pomocy okolicznym powstańcom. W wiejskim przebraniu ukrywała się tu Henryka Pustowójtówna, adiutantka Mariana Langiewicza. Miejscowe podanie mówi, że była ona zaręczona z synem gospodarzy Zygmuntem, który wywiózł ją za granicę, ratując przed represjami zaborców. 

Galeria - 2010