BĘĆKOWO - powiat grajewski   GPS: 53.604829°  22.309856°

Dwór wzniesiony został w końcu XVIII wieku dla Jakuba Klimontowicza. Jako wiano wnuczki fundatora, Wandy trafił on w posiadanie Feliksa Kozłowskiego, który na przełomie wieków XIX/XX dokonał przebudowy. Ostatnią przedwojenną właścicielką dworu była córka Kozłowskich, Felicja zamężna z Rajmundem Skarżyńskim. 

Galeria - 2018