STRABLA - powiat bielski

Pałac został zbudowany w latach 1777/1785 dla Michała Hieronima Starzeńskiego, starosty brańskiego. Obiekt został postawiony w miejscu siedemnastowiecznego dworu Antonio Croyna de Bousena, nadwornego lekarza króla Zygmunta I Starego.

Galeria - 2016