SZCZUCZYN - powiat grajewski   GPS: 53.566061°  22.290197°

Pod koniec XVII wieku założyciele miasta, Szczukowie rozpoczęli budowę zamku, który nigdy nie został ukończony. W latach 1705/1709 podkanclerz litewski Stanisław Antoni Szczuka na fundamentach rodowej warowni wzniósł barokowy pałac. Rezydencja została spalona w 1712 roku, podczas wojny północnej, a ocalałe elementy pałacu okoliczni mieszkańcy rozebrali i wykorzystali jako materiał budowlany. 

Galeria - 2018