TYKOCIN - powiat białostocki   GPS: 53.213135°  22.770954°

Inicjatorem budowy murowanego zamku był wojewoda trocki Olbracht Gasztołd. Ród Gasztołdów wymarł w 1542 roku i na podstawie ówczesnego prawa dobra tykocińskie przypadały królowi Zygmuntowi I Staremu, a następnie jego synowi Zygmuntowi II Augustowi. W latach 1549/1575 na polecenie króla Zygmunta Augusta zamek został rozbudowany i pełnił rolę prywatnego skarbca i biblioteki króla sprowadzonej z Wilna. Po śmierci ostatniego Jagiellona w latach 1611/1632 zamek przeszedł kolejną rozbudowę na polecenie króla Zygmunta III Wazy, stając się największą twierdzą na ziemiach polskich. W roku 1655 w czasie potopu szwedzkiego, został podstępnie zdobyty przez Janusza Radziwiłła i przekazany Szwedom. Od tego czasu bastion stopniowo tracił swoje znaczenie militarne i popadał w ruinę, niszczony przez liczne wojny, pożary i grabieże. Dzisiejsza budowla jest rekonstrukcją wykonaną na podstawie odnalezionych w archiwum w Petersburgu planów warowni.

Galeria - 2010 i 2016