ŻELISŁAWKI - powiat gdański   GPS: 54.157037°  18.652577°

W latach 1773/1918 Żelisławki podlegały administracji zaboru pruskiego i w tym okresie został kilkakrotnie przebudowany budynek obecnego pałacu. Pierwsza znacząca przebudowa z wcześniejszego dworu datowana jest na rok 1830, a następna miała miejsce na przełomie wieków XIX/XX. Od 1894 roku właścicielem majątku był Otto Link i to jemu obecny pałac zawdzięcza swoją świetność, a majątek znaczącą rozbudowę o stajnie, wozownię, magazyny zbożowe i gorzelnię. Po  śmierci Linka dobra kupił w 1919 roku Hans Heydeman.

Galeria - 2017