BYCHOWO - powiat wejherowski   GPS: 54.742328°  17.974681°

Bychowo przez czterysta lat było własnością rodu von Bychow. Brak informacji źródłowych nie pozwala ustalić, czy majątek był jednocześnie siedzibą właścicieli. W XVI wieku dobra przejęła rodzina pochodzenia pomorskiego von Büchow herbu Zadora, i z tego okresu prawdopodobnie pochodzą fundamenty obecnego budynku. W ciągu następnych stuleci dobra często zmieniały właścicieli, jedynie w wieku XVIII przez dłuższy czas pozostawały w rękach rodziny von Lubtow. Obecny dwór powstał w drugiej połowie XIX wieku, natomiast szczątkowo zachowane budynki folwarczne znacznie wcześniej.

Galeria - 2017