BYTÓW - ul Zamkowa 2   GPS: 54.168422°  17.491646°

Wstępne prace przeprowadzono w 1390 roku, a zasadnicza budowa trwała w latach 1398/1406. W 1410 roku zamek został opanowany przez wojska Władysława Jagiełły, ale po zawarciu pokoju toruńskiego, jak większość krzyżackich twierdz, został oddany zakonowi. Po wojnie trzynastoletniej dostał się ponownie w ręce polskie i król Kazimierz Jagiellończyk oddał go w lenno księciu pomorskiemu Erykowi II. Książęta pomorscy mieli tu swoją siedzibę do 1637 roku i za ich panowania przeprowadzono znaczną rozbudowę założenia obronnego. Wybudowano dom i kancelarię książęcą a całe wzgórze zostało dodatkowo ufortyfikowane wałami ziemnymi z bastejami w narożach. W okresie potopu szwedzkiego warownia została zniszczona i w takim stanie w 1658 roku przejęli ją Brandenburczycy. W XVIII wieku cały zamek był w tak złym stanie, że rozpoczęto jego rozbiórkę. Część budynków po przebudowie wykorzystywano na  przełomie XIX/XX wieku na spichlerze, sąd powiatowy, więzienie i urząd podatkowy. 

Galeria - 2012