GDAŃSK OLIWA - ul. Opacka 12   GPS: 54.412823°  18.562882°

Budowę dworu zlecił w 1760 roku Jacek Rybiński, ówczesny opat cysterskiego klasztoru i przeznaczył go na siedzibę Kazimierza Dębińskiego, słynnego ogrodnika i projektanta części oliwskiego ogrodu. W 1794 roku, kolejnym rezydentem w dworze został Johann Georg Nicolas Saltzmann, który dokończył dzieło poprzednika i rozsławił ogród przyklasztorny w Oliwie na całą Europę.

Galeria - 2019