KWIDZYŃ - ul. Katedralna 1   GPS: 53.736189°  18.921143°

Zamek został zbudowany przez biskupów kapituły pomezańskiej w początkach XIV wieku. Król Władysław Jagiełło zajął zamek podczas wielkiej wyprawy przeciwko krzyżakom w 1410 roku, ale drugi pokój toruński przyznał go na powrót zakonowi. Szwedzi podczas potopu w 1655 roku uszkodzili częściowo zamek, a władze pruskie w XVIII wieku nakazały rozbiórkę dwóch skrzydeł i adaptacje pozostałych zabudowań na siedzibę sądu i więzienie. Taką funkcję zamek pełnił do 1935 roku.

Galeria - 2015 i 2019