PRZEZMARK - powiat sztumski   GPS: 53.858338°  19.495343°

Budowę zamku krzyżackiego zainicjował komtur dzierzgoński Luter z Brunszwiku. Obiekt stanął na miejscu dawnego grodu pruskiego w latach 1316/1331 i był siedzibą prokuratora krzyżackiego. W 1410 roku został przejęty bez walki przez wojsko Władysława Jagiełły, by już rok później na mocy pierwszego pokoju toruńskiego wrócić do wcześniejszych właścicieli. Od roku 1508 zamek znajdował się w rękach biskupów pomezańskich, a od 1521 roku w rękach prywatnych właścicieli von Egmon i von Werdte. Podczas potopu, Szwedzi wykorzystywali go jako zaplecze gospodarcze. Przez cały XVIII i XIX wiek obiekt był zaniedbany i popadał w ruinę. Pod koniec XVIII stulecia rozebrano mury a uzyskany budulec przeznaczono na folwark i zbór ewangelicki.

Galeria - 2015