BARCIANY - powiat kętrzyński   GPS: 54.213903°  21.347890°

Zamek w Barcianach rozpoczęto budować około roku 1380, kiedy wielki mistrz Winrich von Kniprode podjął decyzję o wydzieleniu nowego komturstwa krzyżackiego. Jego budowa została podzielona na trzy etapy i trwała do początku XV wieku. W planach była dalsza rozbudowa, jednak ze względu na klęskę krzyżaków w wojnie z Polską pierwotnych założeń budowlanych nie udało się w pełni zrealizować. Po sekularyzacji zakonu zamek był siedzibą zarządcy miejscowego majątku, a od XIX wieku pozostawał w rękach prywatnych aż do 1945 roku.

Galeria - 2012