GIŻYCKO - ul. Stanisława Moniuszki 1    GPS: 54.035577°  21.760225°

Zamek prokuratorski został zbudowany przez zakon krzyżacki w połowie XIV wieku. Fortyfikację tę zniszczyli Litwini w 1366 roku, po czym została odbudowana w stylu gotyckim. W czasie wojny trzynastoletniej okoliczna ludność spaliła zamek, a jego odbudowa musiała trwać długo, bo kolejny prokurator krzyżacki był wzmiankowany dopiero w 1489 roku. Od 1513 roku zamek przeszedł w ręce zarządców świeckich i został przebudowany. Pierwszy raz w 1560 roku, a następnie w 1614 roku na dwór myśliwski. Ponownie przebudowany w połowie XIX wieku był użytkowany przez oficerów Twierdzy Boyen.

Galeria - 2011 i 2013