LIDZBARK WARMIŃSKI - pl. Zamkowy 1   GPS: 54.125856°  20.583037°

Początki budowy zamku sięgają połowy XIV wieku, kiedy do Lidzbarka  przeniesiono z Ornety główną siedzibę biskupów warmińskich. Inicjatorem budowy był biskup Herman z Pragi a prace kontynuowali jego następcy Jan I z Miśni, Jan II z Stryprock i Henryk III Sorbom. Pod koniec XVI wieku rezydencja traciła stopniowo charakter obronny i przekształcała się w okazałą siedzibę biskupów warmińskich. W latach 1667/1673 Jan Wydżga wzniósł duży barokowy pałac, który posłużył za lokum ośmiu ostatnim biskupom. W 1772 roku w wyniku rozbioru Polski, Warmia została przyłączona do państwa pruskiego a zamek stracił swoje znaczenie i został opuszczony. W okresie wojen napoleońskich służył jako szpital polowy, mieściły się tu również koszary i magazyny. W połowie XIX wieku zamek zaadaptowano na szpital i sierociniec Świętego Józefa. Dopiero w latach 1927/1933 podjęto prace rekonstrukcyjne i odtworzono pierwotny gotycki charakter zamku. 

Galeria - 2015