MORĄG - ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 54   GPS: 53.911819°  19.925637°

Do czasów budowy pałacu w Słobitach, główną siedzibą rodu Dohnów był Morąg. Achacy zu Dohna wzniósł w latach 1562/1571, bądź jak podają inne źródła w 1595 roku pierwszą rodową rezydencję. W 1697 roku wielki pożar strawił sporą część pałacu wraz z bogatymi wnętrzami i rodowym archiwum. Dopiero w latach 1717/1719 zabrano się za przebudowę i w miejscu starego pałacu stanął  reprezentacyjny gmach. Na jego dziedzińcu w 1741 roku ustawiono kompleks zegarów słonecznych o nieznanym dzisiaj przeznaczeniu.

Galeria - 2015