OLSZTYN - ul. Zamkowa 5   GPS: 53.777726°  20.472783°

Pierwsze wzmianki na temat istnienia budowli w tym miejscu pochodzą z 1662 roku, kiedy zamieszkiwał go burgrabia zamkowy. Stąd przyjęte określenie „Pałac Burgrabiego”. Rezydencja była wielokrotnie przebudowywana, a w roku 1913 ówczesny właściciel  Wilhelm Ernst Harich rozebrał stary budynek i w jego miejscu wybudował obecny pałac.

Galeria - 2015