PIENIĘŻNO - powiat braniewski   GPS: 54.233620°  20.123479°

Zamek krzyżacki zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku w miejscu pruskiego grodziska "Melcekuke". Był siedzibą burgrabiego i podlegał administratorowi dóbr kapituły rezydującemu w Olsztynie. Zamek był wielokrotnie niszczony w latach 1414, 1455, 1520, 1626, a następnie odbudowywany. Ostatnia, barokowa odbudowa nadała mu charakter pałacowy i pozbawiła funkcji warowni. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, pałac został opuszczony przez rezydujących tu kanoników i przejęty przez władze pruskie. W XIX wieku zaadaptowano go na potrzeby administracji terenowej, a następnie sądu.

Galeria - 2015