WĘGORZEWO - ul. Zamkowa 7   GPS: 54.210430°  21.741460°

Zamek krzyżacki z drugiej połowy XIV wieku. Do roku 1469 pełnił funkcję siedziby urzędnika państwowego niższej rangi, wójta lub prokuratora. W okresie wojen z Polską i Litwą warownia pozostawała na uboczu działań militarnych, jednak po zakończeniu wojny trzynastoletniej, Krzyżacy zastawili zamek braciom Hansowi i Anzelmowi von Tettau jako rekompensatę z tytułu zaległego żołdu. Z czasem zamek stał się własnością prywatną, najpierw rodu von Tettau a później von Canitz i von Schlieben. W XVIII wieku został przebudowany na  barokową rezydencję, a w XIX wieku na więzienie.

Galeria - 2012