BIEDRUSKO - powiat poznański   GPS: 52.542212°  16.950542°

Pałac zbudowany został w latach 1877/1880 przez Albrechta Ottona Maksymiliana von Treskov. Po śmierci fundatora w 1904 roku jego pałac wystawiony został na sprzedaż. Trafił w ręce armii pruskiej i został zaadoptowany na kasyno wojskowe.

Galeria - 2014