GOŁUCHÓW - powiat pleszewski   GPS: 51.851037°  17.931760°

„Oficyna” to obiekt mieszkalny powstały na zlecenie Izabelli i Jana Działyńskich w latach 1852/1853. Zasadniczy trzon dawnej gorzelni nie został zmieniony, jednak kolejne etapy rozbudowy w latach 1872/1874 i 1890/1895 doprowadziły ostatecznie do efektownej formy, którą dziś niektórzy nazywają pałacem.

Galeria - 2016