GOŁUCHÓW - powiat pleszewski   GPS: 51.852598°  17.933442°

Początki budowli sięgają prawdopodobnie roku 1560, kiedy to wojewoda kujawsko-brzeski, Rafał IV Leszczyński wzniósł murowany dwór obronny. Za sprawą jego syna Wacława w latach 1600/1619, fortel nabrał  charakteru renesansowo-manierystycznej rezydencji magnackiej. Leszczyńscy w 1695 roku sprzedali zamek, który wielokrotnie zmieniał właścicieli i stopniowo popadał w ruinę. W 1856 roku, Tytus Działyński, w związku z zbliżającym się ślubem syna Jana Kantego z Izabellą Czartoryską zakupił Gołuchów z przeznaczeniem na siedzibę nowożeńców. Ponieważ Jan Działyński został za udział w powstaniu styczniowym skazany na emigrację, Izabella formalnie odkupiła zamek z rąk Działyńskich i w latach 1875/1885 przeprowadziła gruntowną odbudowę obiektu. Elżbieta Izabella z Czartoryskich Działyńska zmarła bezpotomnie i została pochowana w mauzoleum na terenie parku a swój majątek zapisała krewnym z linii Czartoryskich. 

Galeria - 2016 i 2017