KÓRNIK - powiat poznański    GPS: 52.243876°  17.090972°

Według niektórych opracowań pierwotna budowla obronna została wzniesiona w XIV wieku z inicjatywy rycerza Wyszoty. Kolejnymi posiadaczami majątku byli Górkowie, Czarnkowscy i Działyńscy. Pierwszą wybitną przedstawicielką rodu Działyńskich była Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, która przebudowała obiekt w stylu barokowym i urządziła ogród francuski. Po śmierci Teofili zamek trafił w ręce Ksawerego, a następnie jego syna Tytusa Działyńskiego. Ten ponownie przebudował zamek w stylu neogotyku angielskiego, z zamiarem utworzenia biblioteki i muzeum narodowego. Po nagłej śmierci Tytusa Kórnik znalazł się w rękach jego syna Jana a następnie siostrzeńca, Władysława Zamoyskiego. W 1924 roku, tuż przed śmiercią, bezdzietny Zamoyski przekazał całe swoje dobra, w tym zamek wraz z imponującą kolekcją dzieł sztuki, zbiorami bibliofilskimi i ogrodem dendrologicznym narodowi polskiemu. 

Galeria - 2014, 2017 i 2018