KOŁO - ul. Zamkowa 1/6   GPS: 52.197533°  52.197533°

Zamek został wzniesiony w XIV wieku na polecenie Kazimierza Wielkiego. W czasie potopu szwedzkiego najeźdźcy zajęli warownie i wycofując się znacznie ja zniszczyli. Od tego czasu zamek stopniowo popadał w ruinę. W końcu XVII wieku był własnością Bernardynów, którzy przez pewien czas mieli tu klasztor. Zakonnicy stopniowo rozbierali mury zamkowe, pozyskując materiał budowlany, ale w 1768 roku przenieśli się do innej lokalizacji. Dalszą rozbiórkę warowni prowadzono w  XIX i na początku XX wieku na polecenie ówczesnych władz. 

Galeria - 2013