LASKI - powiat kępiński   GPS: 51.194514°  18.030303°

Pałac zbudowany został w 1908 roku dla Leopolda von Losce. Po wysiedleniu Niemców z ziem polskich w 1923 roku założenie pałacowo-parkowe zostało sprzedane rektorowi Uniwersytetu Poznańskiego, profesorowi Heliodorowi Święcickiemu.

Galeria - 2014