OBJEZIERZE - powiat obornicki   GPS: 52.602002°  16.764310°

Klasycystyczny pałac został wybudowany w latach 1792/1798 dla generała Wojciecha Węgorzewskiego i jego żony Anieli z Kwileckich. Rezydencja została dwukrotnie przebudowana w latach 1840/1841 i 1905/1906. Śmierć generałowej Węgorzewskiej, rozpoczęła okres długich sporów o majątek. Ostatecznie dobra przeszły w ręce Klemensa Kwileckiego, brata Anieli a następnie Heleny z Kwileckich i jej mąż Wincentego Turno. W grudniu 1831 roku w Objezierzu gościł Adam Mickiewicz, który wymienił majątek w poemacie „Pan Tadeusz”. Na karty epopei trafił też spór między rodzinami Turnów i Kwilecckich, który stał się pierwowzorem sporów Horeszki z Soplicami. 

Galeria - 2014