POZNAŃ - ul. Góra Przemysła 1   GPS: 52.409298°  16.931224°

Brak danych mogących precyzyjnie wskazać datę rozpoczęcia budowy zamku. Przypuszcza się, że była to połowa XIII wieku, a inicjatorem budowy był Przemysł I, lub jego syn Przemysł II. Prace budowlane kontynuowali książęta głogowsko-żagańscy, a ukończył je przed rokiem 1337 Kazimierz Wielki. Przez kolejne stulecia zamek jako ważny punkt strategiczny i siedziba starostów generalnych Wielkopolski był wielokrotnie rozbudowywany, niszczony i odbudowywany. Podczas walk o poznańską cytadelę, w 1945 roku, zamek ostatecznie legł w gruzach. Dzisiaj możemy podziwiać rekonstrukcję, wzniesioną na  fundamentach z XIII i XIV wieku.

Galeria - 2014 i 2018