SIEMIANICE - powiat kępiński   GPS: 51.180639°  18.141081°

Pałac wzniesiony w 1835 roku przez Piotra Szembeka, został gruntownie przebudowany na neorenesansową rezydencję w 1894 roku. Dzięki Marii z Fredrów Szembekowej, ukochanej wnuczce Aleksandra Fredry i żonie Piotra Szembeka, juniora w Siemianicach zgromadzono obrazy szkoły francuskiej, włoskiej i niderlandzkiej, akwarele Juliusza Kossaka, zbiory starej broni oraz rękopisy miedzy innymi „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry. Wśród eksponatów znajdowało się również siodło z odsieczy wiedeńskiej wysadzane drogocennymi kamieniami. 

Galeria - 2014