SZCZECINEK - ul. Adama Mickiewicza 2   GPS: 53.706571°  16.693230°

Zamek książąt pomorskich zbudowano w miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego. Początki warowni sięgają roku 1310, a inicjatorem budowy był Warcisław IV. Przez kolejne stulecia bastion był kilkukrotnie przebudowywany, a w jego murach gościli wielcy mistrzowie Ulryk von Jungingen i Paul von Russdorff oraz król Danii Eryk I. Od 1606 roku zamek stał się wdowim wianem żon książąt zachodniopomorskich. Stracił znaczenie militarne na rzecz funkcji reprezentacyjno-gospodarczych. 

Galeria - 2014