MORDY - powiat siedlecki   GPS: 52.208294°  22.518737°

Obecny pałac stoi na miejscu dawnego dworu obronnego z początku XVII wieku zniszczonego przez Szwedów. W pierwszej połowie XVII stulecia Baltazar Ciecierski, zbudował nową rezydencję w stylu barokowym. Rodzina Ciecierskich była w posiadaniu majątku od XVI do XIX wieku z niewielką przerwą w latach 1680/1717 i 1837/1845. Pałac przechodził wiele remontów i przebudów. Najpoważniejsza miała miejsce po 1838 roku kiedy majątek nabyła rodzina Zembrzuskich. Z tego czasu pochodzą: dwa boczne skrzydła, portyk, tympanon fasady oraz dekoracje elewacji.

Galeria - 2013